БНП Париба Лични Финанси предлага достъпен потребителски кредит за закупуване на стоки на изплащане.


 БНП Париба Лични Финансипредлага достъпен потребителски кредит за закупуване на стоки на изплащане.

 

БНП ПарибаЛични Финанси е:

Ø Лидер впотребителското кредитиране в България и Европа

Ø Част от БНП Париба – една от най-стабилните банки в света

 

Ø Отговоренфинансов партньор

 

Предимства напродукта потребителски кредит за закупуване на стоки:

Ø Сигурен -с ясни и непроменящи се условия

Ø Съобразенс индивидуалните нужди на клиента

Ø Фиксираналихва и непроменяща се вноска за целия период на кредита

Ø Лична финансова консултация при избора на кредит

 

Ø Лична консултация през целия период на изплащане

 

Ø Специалнипредложения за лоялни клиенти

Ø Достъпен ииновативен

ü  Незабавно в магазините на нашите партньори

 

ü  По телефона от офиса илидома

 

ü  През интернет, с доставка вдома

 

Параметри накредита:

Ø Размер накредита от 150 до 12 000 лв.

 

Ø Срок наизплащане от 3 до 48 месеца

Ø Само срещулична карта

Ø Без поръчител

Ø Възможностза избор на първоначална вноска

Ø Гратисен период от 15 до 45 дни

 

Ø За всичкилица навършили 18години

 

Удобство при погасяване:

Ø Безплатно на Cashterminal в цялата страна

 

Ø     Безплатно с микросметка в ePay чрез сайта www.epay.bg

Ø На банкомат чрез услугата B-pay.

 

Ø В удобен за Вас офис на EasyPay – офиси в цялата страна

 

Посочените методи саприложими само в случай, че не са настъпили промени по първоначалните параметрина договора и погасителния план.

Ø По банковпът

 

Вноските се правят всеки месец, преди датата на плащане в погасителнияплан

 

Бърз отговор:

Ø Изберетестока от магазина

Ø Обърнете се към наш представител в магазина

 

Ø Изчакайтеотговор

Ø Подпишетедоговор

Ø Вземетеизбраната стока от магазина веднага


Образци надоговорите за потребителски кредити:

Ø     Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока

 

Ø    Образец надоговорзапотребителски кредитзапокупканастока наизплащане сиздаване и ползване на кредитна карта

 

Повече информация за продукта: http://www.bnpparibas-pf.bg/stokov-kredit.html